Kompletní nabídka

Jedná se o zděný objekt č.p. 245, postavený na pozemku p.č. st. 1348, zastavěná plocha a nádvoří o rozloze 437 m2. Adresa objektu je tř. Míru 245/129. Příjezdová komunikace k objektu je ve vlastnictví města a pozemky okolo nemovitosti jsou ve vlastnictví Univerzity Palackého. Objekt má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží. Dle provedených statických zkoušek a statického posudku lze přistavět ještě dvě nadzemní podlaží. Je zpracován projekt na rekonstrukci, a to tak, že v prvním podzemním a v prvním nadzemním podlaží je naprojektováno rehabilitační centrum a ve druhém a třetím nadzemním podlaží má vzniknout 24 malometrážních bytů jako ubytování pro studenty. Samozřejmě není povinností tento projekt použít, ale je součástí prodeje. Objekt lze připojit na veškeré inženýrské sítě.

Cena: 5 900 000,-- Kč / Lokalita: Olomouc, Neředín